Spelregels Tachtigen (kaartspel)

Algemeen:

Spel voor 3 personen, van wie degene die het hoogste bod heeft gedaan, tegen de andere 2 spelers moet proberen het gedane bod te realiseren. Het spel kan gaan om punten of om een bepaald aantal slagen.

Regels van het spel:

Om de beurt geven en wel 10 kaarten per persoon + 3 kaarten omgekeerd op tafel.(Zie A) voor de aanwezige kaarten. Speler na de deler (in wijzerrichting) mag openingsbod doen. Eerste bod is minimaal 80 punten of passen (Zie E).
Een normaal bod is een puntenbod (tienvoud en minimaal 10 punten hoger dan het voorgaande bod) of een bod voor een bijzonder spel (Zie C). Degene die hoogste bod doet, mag de 3 kaarten op tafel hebben. De andere 2 deelnemers mogen de 3 kaarten van de stok ook bekijken. Daarna moet de hoogst-bieder 3 kaarten naar eigen keuze wegdoen. Zijn voor de tegenstanders, die ze niet mogen bekijken. Vóór het uitspelen moet de speler bij een normaal spel om punten de roem in de hand (Zie D) melden en aangeven wat de troefkaart wordt. Roem wordt van het eindbod afgetrokken bij een puntenspel.
Eindbod tot een bepaald niveau is af te kopen (Zie F). Speler mag zelf uitkomen. Moet minimaal trachten dat wat hij geboden heeft, verminderd met zijn roem, te halen. Halen van de laatste slag levert 9 punten op en maakt hij alle slagen bij een normaal spel dan levert dit 100 punten extra op (pit). Verplicht is kleur te bekennen, maar er mag altijd getroefd worden. Bij niet kunnen bekennen hoeft er niet getroefd te worden.
Bij een puntenspel krijgt de speler 1 ct van de beide anderen per iedere 10 punten die hij meer heeft dan het gebodene minus de roem. Bij verlies betaalt hij 1 ct per 10 punten aan beide anderen.
Voor de aanwezige kaarten + de waarde daarvan: Zie A.
Voor de volgorde van de kaarten bij het nemen van een slag, Zie B.

A.) Kaarten in het spel:

Van alle kleuren 7 tem aas + harten 6, dus 33 kaarten.

Waarde van de kaarten:

Niet-troef

Troef

Aas

11

11

Heer

3

3

Vrouw

2

2

Boer

1

20

Tien

10

10

Negen

0

14

Alle andere

0

0

Totaal punten in het spel 141 + 9 punten voor laatste slag = 150 punten

B.) Volgorde van de kaarten voor het nemen van een slag:

Troef kaarten:        Boer, 9, Aas, Heer, Vrouw, 10, 8, 7, 6

Niet-troef kaarten:   Aas, Heer, Vrouw, Boer, 10, 9, 8, 7, 6

C.) Bijzondere spelen:
  Troef Wegbieden Winst/
  Ja/Nee met Verlies
Zwabbersolo: Minimaal 9 slagen maken Nee 160 pnt 8 ct
Piek: één slag maken Nee 170 12
Zwabber:10 slagen maken Nee 180 12
Misere: Nul slagen maken Ja 190 14
Piek met: één slag maken Ja 200 16
Piek ouvert: één slag maken Nee 210 18
Ouvert: Nul slagen maken Ja 220 20
Piek ouvert met: één slag maken Ja 230 22
Piek praat: één slag maken Nee 240 23
Praat: Nul slagen maken Ja 250 25
Piek praat met: één slag maken Ja 260 27
Privé: Alle slagen maken Ja 280 30
Schoppen vrouw: Schop.vrouw niet halen Nee 150 5

Bij de ouvert spellen gaan de kaarten van degene die speelt na de 3e slag open. Bij praat spellen gaan alle kaarten na uitkomst van degene die speelt open.

D.) Roem in de hand:

3-kaart 20 pnt
Stuk(Heer+Vrouw bij troef) 20
4-kaart 50
5-kaart 100
6-kaart 120
7-kaart 140
8-kaart 200
9-kaart 220
4 Boeren 200
4 Azen 100
4 Heren 100
4 Vrouwen 100

E.) Toelichting spel om Schoppen vrouw:

Wanneer als startbod wordt gepast en de volgende speler past eveneens, dan moet de 3e speler minimaal 150 bieden om normaal te kunnen spelen. In dat geval mogen de 1e twee spelers ook weer normaal bieden. Als de 3e speler echter ook past dan wordt er gespeeld om schoppen vrouw en de 3e speler mag hierbij uitkomen. De 3 kaarten op tafel worden willekeurig uitgedeeld aan de spelers, zodat dit spel met 11 kaarten per persoon wordt gespeeld. Het spel wordt zonder troef gespeeld.
Degene die schoppen vrouw krijgt, is de verliezer en betaalt 5 ct aan de andere twee.

F.) Overig:

Een puntenbod t/m 140 kan worden afgekocht voor 5 ct per persoon. Een puntenbod t/m 190 kan worden afgekocht voor 10 ct per persoon.

Zwabbersolo, zwabber, piek, piek ouvert, piek praat en schoppen vrouw worden zonder troef in het spel gespeeld. Bij alle andere spelen bepaalt de speler welke kleur troef wordt.

 Terug naar homepage
Terug naar vorige scherm